Privacy policy

A & S Academy 

Maart 2021 

A & S Academy respecteert de privacy van gebruikers. A&S Academy verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommucatiewet. 

A&S Academy 

Gegevensbescherming 

Over mij 

Algemene Verordening 

begrijpt dat je jouw persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom 

gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij houden ons aan de 

(AVG) 

De website www.aensacademy.nl wordt beheerd door A&S Academy. A&S Academy is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) 

Mijn gegevens zijn: A&S Academy. Louis armstronglaan 24, 3543EB Utrecht KVK 

Welke gegevens verzamelt A&S Academy? 

Wanneer je ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: 

• Voor- en achternaam; • E-mailadres 

Met welk doel gebruikt A&S Academy de persoonsgegevens? 

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • Registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan de door jou gekozen opleiding.
  • Verzorging van de door jou gekozen cursus
  • Advies geven over een te volgen cursus
  • Je op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
  • Je de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op jouw vragen reageren.
  • Analyses uitvoeren zodat wij de kwaliteit van onze cursussen en onze dienstverlening kunnen
    verbeteren.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor je gaan uitvoeren. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp. 

Met wie delen we je persoonsgegevens? 

Wij delen ons abonneebestand niet met andere partijen buiten de A&S Academy. 

Beveiliging persoonsgegevens 

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL- certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

Nieuwsbrief 

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Jouw e-mailadres voegen we alleen toe aan onze nieuwsbrieflijst als je hiervoor toestemming geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Wij delen ons abonneebestand niet met andere partijen buiten de A&S Academy. 

Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. 

Google Analytics 

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP- adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden. 

Social media 

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. 

Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen: 

Facebook, Instagram, Snapchat, Google, Youtube 

Uitschakelen en verwijderen 

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen. 

Links 

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten aensacademy.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 

Bewaartermijn 

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. 

Rechten 

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. 

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. 

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. 

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e- mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via aens.academie@gmail.com 

Klacht 

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens, kun je bij ons een klacht indienen.
Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen 

Wij kunnen deze Privacy- en Cookieverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe we jouw gegevens 

beschermen en gebruiken en welke cookies we gebruiken voor welke doelen, raden we je aan deze Privacy- en Cookieverklaring regelmatig te lezen. We hebben deze Privacy- en Cookieverklaring voor het laatst gewijzigd in 

maart 2021.